Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Operacyjny Ryby Zagospodarowanie centrum wsi-parking...

Po Ryby

Zagospodarowanie centrum wsi-parking przy stadionie
opublikowano: 21-03-2018

Zagospodarowanie centrum wsi-parking przy stadionie

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI - PARKING PRZY STADIONIE
 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Zagospodarowanie centrum wsi-parking przy stadionie
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: 00037-6173-SW0300006/14
PROGRAM OPERACYJNY: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
OŚ PRIORYTETOWA: IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
ŚRODEK: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej
(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 409 325,09 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 278 953,55 zł
BENEFICJENT: Gmina Uścimów
 
 
Cele projektu
 
Celem bezpośrednim projektu będzie podniesienie atrakcyjności turystycznej
miejscowości Stary Uścimów, wzmocnienie konkurencyjności oraz
poprawa estetyki zaniedbanych miejsc publicznych w Gminie Uścimów.
 
Opis projektu
 
W ramach operacji zostanie uporządkowany i zagospodarowany teren
o powierzchni ok. 0,30 ha położony w centrum miejscowości Stary Uścimów.
Powstaną nowe elementy zagospodarowania przestrzennego:
- remont istniejącego parkingu oraz jego rozbudowa o nowe stanowiska
postojowe dla pojazdów samochodowych;
- 39 miejsc postojowych, w tym miejsca parkingowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych;
- alejki ruchu pieszego;
- nowe oświetlenie placu parkingowego;
- elementy małej architektury, w tym stojaki na rowery,
kosze na śmieci, donice ogrodowe, ławki oraz tablica informacyjno-turystyczna.
 
Projekt powstał z myślą o mieszkańcach i osobach czasowo przebywających
na terenie Gminy Uścimów, turystach, miłośnikach natury, wędkarzy
korzystających z pobliskich jezior i zbiorników wodnych, a także będzie
służyć miłośnikom sportu korzystającym z boiska gminnego.
 
Liczba wyświetleń: 1714
Powrót