Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na... Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo i podpis Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
opublikowano: 29-09-2022

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Uścimów”

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. została podpisana Umowa Nr 0730-6935-UM0313404/22 z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Uścimów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansoowania

W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż mini altan o niewielkich rozmiarach z miejscami siedzącymi, zakup i montaż dużej altany ogrodowej wraz z wyposażeniem: stoły ogrodowe, ławki ogrodowe, krzesła oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej ze zdjęciami o ciekawych i atrakcyjnych zakątkach Gminy Uścimów.

Operacja realizowana będzie na nieruchomościach należącymi do Gminy Uścimów, będących w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem, tj. teren na którym znajduje się budynek remizy OSP Krasne - działki nr geod. 148, 149.

Projekt przyczyni się do propagowania aktywnej formy wypoczynku i rekreacji na „łonie natury”: odcięcie od miejskiego zgiełku, a przede wszystkim ułatwi bliższy kontakt z przyrodą, a także przyczyni się do zacieśnienia więzi i kontaktów między osobami korzystającymi z powstałej infrastruktury. Wspólna zabawa - przy muzyce i śpiewie, rozmowy między różnymi grupami wiekowymi - dzieci, młodzież i osoby dorosłe to doskonała okazja do wymiany bogatych doświadczeń, poznania i pogłębienia wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych i kulturowych.

Termin wykonana projektu przewidziano do 30 września 2022 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 57 133,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 57 133,00 zł.

 

Liczba wyświetleń: 305
Powrót