Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na... Projekt pn. „Poprawa infrastruktury...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
opublikowano: 04-10-2022

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w Starej Jedlance”

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Jedlance informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. została podpisana Umowa Nr 01915-6935-UM0313696/22 z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w Starej Jedlance” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 logtypy dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie operacji „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w Starej Jedlance” został złożony w dniu 10 maja 2022 r w naborze zorganizowanym przez LGD „POLESIE” z siedzibą w Cycowie, ul. Nowa 1.

W ramach projektu zaplanowano prace modernizacyjne budynku świetlicowego, a mianowicie kompleksowe wykonanie nowego pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, orynnowaniem; wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu "armstrong" w salach świetlicowych wraz z montażem nowych lamp oświetleniowych typu LED, wykonaniem pomiarów elektrycznych, wymianę drzwi wewnętrznych w świetlicy oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku świetlicy.

Operacja realizowana będzie na nieruchomości należącej do Gminy Uścimów, będącej w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stara Jedlanka, tj. teren na którym znajduje się budynek remizy OSP Stara Jedlanka - działki nr geod. 252.

W wyniku operacji podniesiony zostanie standard świetlic wiejskich, budynek stanie się miejscem do integracji mieszkańców i licznych spotkań. Operacja przyczyni się do promocji marki i logo LGD „Polesie” poprzez umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej Gminy Uścimów: https://uscimow.org.pl.

Termin wykonana projektu przewidziano do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 135 119,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 135 119,00 zł.

Liczba wyświetleń: 255
Powrót