Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na... Projekt pn. „Poprawa infrastruktury...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logotypy dofinansowania
opublikowano: 12-05-2023

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w budynku OSP Drozdówka”

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdówce ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 19.10.2022 r. została podpisana Umowa Nr 01915-6935-UM0313695/22 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Drozdówce a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w budynku OSP Drozdówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania

 

Wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlic w budynku OSP Drozdówka” został złożony w dniu 10 maja 2022 r w naborze zorganizowanym przez LGD „POLESIE” z siedzibą w Cycowie, ul. Nowa 1.

W ramach projektu zaplanowano prace modernizacyjne świetlic w budynku OSP Drozdówka, a mianowicie: montaż klimatyzatorów z funkcjami grzania i chłodzenia, wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych, roboty wewnątrz budynku polegające na ułożeniu płytek podłogowych gresowych, wymianie drzwi wewnętrznych, gruntowanie i malowanie ścian, montaż rolet wewnętrznych, montaż lustra w wiatrołapie budynku, zakup stojących wieszaków na ubrania, zakup stolików i krzeseł konferencyjnych, zakup szaf biurowych, zakup stolika pod projektor, zakup projektora oraz telewizora LCD.

Operacja realizowana będzie w budynku należącym do Gminy Uścimów, będącym w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdówce, tj. siedzibie OSP Drozdówka, pod adresem Drozdówka 37.

W wyniku operacji podniesiony zostanie standard świetlic wiejskich, budynek stanie się miejscem do integracji mieszkańców i licznych spotkań. Operacja przyczyni się do promocji marki i logo LGD „Polesie” poprzez umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej Gminy Uścimów: https://uscimow.org.pl.

Termin realizacji projektu przewidziano do 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy: 117 803,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 117 803,00 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba wyświetleń: 164
Powrót