Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na... Poprawa infrastruktury kulturalnej...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Krasne
opublikowano: 13-11-2019

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Krasne

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim na realizację operacji pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę budynku użyteczności publicznej w miejscowości Krasne”.

Mająca na celu modernizację budynku pełniącego funkcje publiczne i społeczno-kulturane w Krasnem w celu udostępnienia mieszkańcom sołectwa infrastruktury kulturalnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 152 716,96 zł brutto.
 
Kwota dofinansowania: 63 630,00 zł.
 
Opis projektu.
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej na terenie dz. nr ewid. 49 w miejscowości Krasne w celu poprawy stanu technicznego lokalnej placówki kulturalnej.
 
W zakres robót budowlanych w szczególności wchodzą: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; odnowienie ścian i sufitów; docieplenie sufitu; modernizacje instalacji elektryczne i oświetleniowej; wymianę oświetlenia na energooszczędne i estetyczne typu LED; wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych; wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sali spotkań. Ponadto zaplanowano zakup mebli (stołów oraz krzeseł) do modernizowanych sal.
 
Organizacja operacji przyczyni się do poprawy stanu technicznego lokalnej placówki kultury, doposażenia sali w meble (zakup stołów i krzeseł) niezbędne do organizacji spotkań sołeckich i szkoleniowych oraz imprez okolicznościowych, pełne i celowe wykorzystanie istniejącego wyposażenia w sali spotkań oraz sali widowiskowej.
 
dd
Liczba wyświetleń: 1184
Powrót