Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Termomodernizacji...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów”
opublikowano: 24-08-2020

Projekt pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 20.12.2017 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0136/16-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL na lata 2014-2020, konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16.

 

Logówki unijne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie oszczędności zużywanej energii.
 
Całkowita wartość projektu wg umowy: 3 159 860,54 zł brutto.
Kwota dofinansowania ze środków UE (85%): 2 013 003,37 zł
Opis projektu.
 
Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance, budynku Zespołu Szkół w Starym Uścimowie oraz budynku Urzędu Gminy w Starym Uścimowie.
W ramach projektu przewidziano wykonanie docieplenie stropów budynków ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą BSO, wymiana drzwi zewnętrznych; wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych; modernizacja systemu c.o. polegająca na wymianie orurowania oraz grzejników; wykonanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej; wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Uścimowie, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.
 
W ramach projektu przewidziano Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach objętych termomodernizacją.
 
W dniu 9.11.2018 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowę Nr 1/2018 na roboty budowlane z firmą „LP-BUD” Piotr Lemieszek z siedzibą w Lublinie, ul. Biedronki 9/51 na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance. Termin wykonana prac przewidziano do 31.08.2019 r.
 
W dniu 15.11.2018 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowę Nr 2/2018 na roboty budowlane z firmą „Apartment” Sp. z o. o. z siedzibą w Nadrybie Wieś 66, 21-013 Puchaczów na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Starym Uścimowie. Termin wykonana prac przewidziano do 31.08.2019 r.
W dniu 15.11.2018 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowę Nr 3/2018 na roboty budowlane z firmą „IMPULS CONSULTING” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Królewska 3 na wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starym Uścimowie. Termin wykonana prac przewidziano do 31.08.2019 r.
 
Liczba wyświetleń: 596
Powrót