Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Termomodernizacja...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 12-11-2021

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów – etap II”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 30.10.2019 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.05.02.00-06-0118/19-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Uścimów – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy unijne

Projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

 

Całkowita wartość projektu wg umowy: 2 547 567,19 zł brutto.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 2 040 904,48 zł

Termin realizacji Projektu: do 31.12.2021 r.

 

Opis projektu.

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej: budynek OSP Nowa Jedlanka, budynek OSP Stara Jedlanka, budynek OSP Głębokie, budynek OSP Drozdówka, budynek OSP Nowy Uścimów, budynek OSP Maśluchy i budynek OSP Krasne.

W ramach projektu przewidziano wykonanie docieplenia stropów budynków ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą BSO, wymiana drzwi zewnętrznych; wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych; modernizacja systemu c.o. polegająca na montażu grzejników elektrycznych; wykonanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej; wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED.

W ramach projektu przewidziano Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach objętych termomodernizacją.

W dniu 6.11.2020 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowę Nr 1/2020 na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGA” Grzegorz Cieszko z siedzibą w Lublinie na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Nowa Jedlanka.

W dniu 6.11.2020 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowę Nr 2/2020 na roboty budowlane z firmą AZ-BUD Andrzej Zieniuk, z siedzibą w Komarówce Podlaskiej na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Głębokie.

W dniu 12.03.2021 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał Umowy na roboty budowlane z firmą „LP-BUD” Piotr Lemieszek z siedzibą w Lublinie na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stara Jedlanka, budynku OSP Drozdówka, budynku OSP Nowy Uścimów, budynku OSP Maśluchy i budynku OSP Krasne.
Liczba wyświetleń: 427
Powrót