Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Przebudowa budynku...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 19-11-2021

Projekt pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 17.09.2020 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.07.01.00-06-0043/19-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania
 

Projekt ma na celu ochronę i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

 

Całkowita wartość projektu wg umowy: 3 146 786,70 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 918 365,75 zł

Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 255 782,09 zł

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 30.12.2022 r.

 

Opis projektu.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu działki nr 97/1 (obręb nr 5 – Krasne) oraz przebudowę budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Centrum Kultury. Obiekt będzie miejscem ogólnodostępnym i przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej w miejscowości Krasne. W projektowanym Centrum Kultury przewidziano salę widowiskowo – kinową z garderobą, salę warsztatową, salę komputerową, salę warsztatową dla małych dzieci, salę audio z czytelnią, zaplecze kuchenne, pomieszczenie biurowe, sanitariaty oraz przestrzeń komunikacyjną z możliwością malarstwa. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia multimedialne i meble. Ponadto na dachu budynku Centrum Kultury w Krasem zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Zagospodarowanie terenu ma na celu m.in. wykonanie drogi manewrowej, miejsc postojowych, alejek spacerowych, pochylni dla niepełnosprawnych, placu zabaw, nasadzenia zieleni oraz wykonanie nowego ogrodzenia.

 
Liczba wyświetleń: 411
Powrót