Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Centrum Kultury w Starym...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 19-11-2021

Projekt pn. „Centrum Kultury w Starym Uścimowie”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 17.09.2020 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.07.01.00-06-0042/19-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Centrum Kultury w Starym Uścimowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania
Projekt ma na celu ochronę i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.
 
Całkowita wartość projektu wg umowy: 338 421,37 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 233 868,43 zł
Kwota dofinansowania ze środków Budżetu Państwa: 27 513,93 zł
Termin rzeczowej realizacji Projektu: 31.08.2022 r.
 
Opis projektu.
Projekt zakłada przebudowę budynku dawnej Opieki Społecznej z przystosowaniem na Centrum Kultury wraz z przebudową dojścia do budynku z kostki brukowej oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i schodów przy wejściu głównym. W projektowanym Centrum Kultury przewidziano salę warsztatową, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie porządkowe. Przebudowa budynku zakłada m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymurowanie nowych ścian działowych, wykonanie nowej posadzki oraz wykonanie docieplenia elewacji metodą lekką mokrą. Ponadto projektowane Centrum Kultury zostanie wyposażone w urządzenia multimedialne, wyposażenie techniczne pomieszczeń oraz instalację fotowoltaiczną.
Liczba wyświetleń: 432
Powrót