Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 19-11-2021

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 13.08.2020 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.05.05.00-06-0038/19-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania

Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę efektywności energetycznej Gminy Uścimów poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem.

 

Całkowita wartość projektu wg umowy: 1 082 193,61 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 754 215,09 zł

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 31.10.2022 r.

 

Opis projektu:

Projekt zakłada demontaż 360 szt. istniejącego oświetlenia, dostawę i montaż 360 szt. opraw oświetleniowych ulicznych LED, montaż  przewodów zasilających, dostawę i montaż 38 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oraz wykonanie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego.

 

Liczba wyświetleń: 497
Powrót