Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Regionalny Program Operacyjny... Projekt pn. „Inwestycja OZE w Gminie...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 19-11-2021

Projekt pn. „Inwestycja OZE w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 22.05.2020 r. została podpisana Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0151/19-00 pomiędzy Gminą Uścimów a Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Inwestycja OZE w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL na lata 2014-2020.

Logotypy dofinansowania

Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę efektywności energetycznej Gminy Uścimów.

 

Całkowita wartość projektu wg umowy: 3 254 679,20 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 438 915,20 zł

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 31.12.2022 r.

 

Opis projektu:

Projekt zakłada zakup i instalację zestawów solarnych, fotowoltaicznych, pomp aerotermalnych i pieców na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Uścimów, w szczególności na budynkach mieszkalnych z dopuszczalnym montażem na gruncie lub na budynku gospodarczym. Realizacja Projektu wpłynie bezpośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Uścimów.

 

W ramach projektu przewidziano wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów indywidualnych.

Liczba wyświetleń: 440
Powrót