Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska... Inwestycja w OZE w budynkach...

WFOŚiGW

Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów
opublikowano: 22-03-2018

Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów

W dniu 28 grudnia 2016 r. Gmina Uścimów podpisała umowę nr RPLU.04.01.00-06-0308/16-00 z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
 
 

Całkowita wartość projektu

1.881.979,95 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne

1.703.087,61 zł

Wartość dofinansowania

1.447.624,46 zł

 
 
Przedmiotem projektu  „Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów” jest dostawa i montaż:
- 140 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych,
- 15 kotłów opalanych biomasą (pellet, drewno-paliwo zastępcze).  
 
RPO WL
 
Liczba wyświetleń: 969
Powrót