Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Wzrost atrakcyjności turystycznej w... Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności...

Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów

Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów”
opublikowano: 17-01-2020

Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. została podpisana Umowa Nr 00047-6523.2-SW0310072/18/19 z Województwem Lubelskim na realizację operacji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przylegającej bezpośrednio przy jeziorze Maśluchowskim – jako miejsce dla wędkarzy, turystów oraz mieszkańców.
 
Całkowita wartość projektu wg umowy: 107 145,00 zł brutto.
 
Kwota dofinansowania ze środków UE: 91 073,25 zł.
 
Opis projektu.
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych na części terenu działki o nr ewid. 145/2 w Starym Uścimowie (teren przylegający do jeziora Maśluchowskiego) w celu podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów.
 
W ramach operacji przewidziano zagospodarowanie i podział terenu na 4 strefy: turystyki – wyposażonej w altanę o konstrukcji drewnianej z grillem i ławostołami oraz miejsce do organizacji ognisk, wypoczynku - z miejscem piknikowym, rekreacji – wyposażoną w urządzenia ścieżki zdrowia, edukacyjną – wyposażoną w tablice edukacyjne o tematyce wodnej. Na terenie planuje się montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni żwirowej, wykonanie trawników oraz nasadzeń zieleni w postaci krzewów, bylin i traw – nawiązujących do gatunków rodzimych.
 
W dniu 7 maja 2019 r. Wójt Gminy Uścimów podpisał umowę z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Sprzętowych Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu i wyposażeniu części terenu dz. 145/2 w Starym Uścimowie w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów”. Termin wykonana prac przewidziano do 31 lipca 2019 r.
 
loho

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Liczba wyświetleń: 875
Powrót