Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Zdalna Szkoła+ Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +

Logotypy dofinansowania
opublikowano: 12-10-2020

Zdalna Szkoła +

Gmina Uścimów realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn. *zdalna Szkoła+*w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Plakat+ Logówki
Liczba wyświetleń: 711
Powrót