Jesteś na: Gospodarka Usuwanie wyrobów zawierających azbest Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Grafika z napisem Usuwamy AZBEST BEZPŁATNIE
opublikowano: 29-01-2021

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Ikona pdfRegulamin z załącznikami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [590.31 KB]

Ikona pdfZał nr 1 - Zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [324.71 KB]

Ikona pdfOświadczenie zgłoszenie wykonania robót, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.80 KB]

Ikona pdfOświadczenie zgodnie z przepisami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [106.30 KB]

Ikona pdfZał nr 2 - Demontaż zgodnie z przepisami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [106.30 KB]

Ikona pdfZał nr 3a - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.15 KB]

 

Liczba wyświetleń: 1273
Powrót