Jesteś na: Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail
WłADZE GMINY Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój
Wójt Gminy Stanisław Wołoszkiewicz 81 852 30 01 wojt@uscimow.org.pl
Sekretarz Renata Stangryciuk 81 852 30 30 sekretarz@uscimow.org.pl
Skarbnik Bożena Zalewska 81 852 30 15 finanse@uscimow.org.pl
Opis wydziału
SEKRETARZ GMINY 81 852 30 30 sekretarz@uscimow.org.pl Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój
Stanowisko d.s. organizacyjno administracyjnych Bogusława Olesiuk 81 852 30 45 5
Stanowisko d.s gospodarki przestrzennej i inwestycji Edward Drób 81 852 30 26 inwestycje@uscimow.org.pl 11
Stanowisko d.s rolnictwa i działalności gospodarczej Jan Musiej 81 852 30 25 straz@uscimow.org.pl 10a
Stanowisko d.s. kultury i promocji gminy Marek Czubacki 81 852 30 26 promocja@uscimow.org.pl 11
Stanowisko d.s ochrony środowiska Monika Grzesiuk
Opis wydziału
SKARBNIK GMINY 81 852 30 15 finanse@uscimow.org.pl Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój
Stanowisko d.s księgowości budżetowej i mienia gminego Krystyna Kretiuk 81 852 30 33 nieruchomosci@uscimow.org.pl 10b
Stanowisko d.s księgowości budżetowej i płac Ewelina Musiej 81 852 30 36 ksiegowosc@uscimow.org.pl 9
Stanowisko d.s wymiaru podatków Alina Włoch 81 852 31 13 podatki@uscimow.org.pl 12
Stanowisko d.s księgowości podatkowej Alina Lipniacka 81 852 31 13 podatki@uscimow.org.pl 12
Stanowisko d.s. ogólnych i podatkowych Marianna Jędruszczak 81 852 31 13 podatki@uscimow.org.pl 12
Główny księgowy Ewa Ligęza 81 852 30 15 finanse@uscimow.org.pl
Stanowisko d.s. księgowości budżetowej Paweł Bartkowicz 81 852 30 36 finanse@uscimow.org.pl
Opis wydziału
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 81 852 30 63 komunalna@uscimow.org.pl Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Agnieszka Bliźniuk 81 852 30 63 komunalna@uscimow.org.pl
Młodszy referent d.s. księgowosci Agata Wach 81 852 30 63 komunalna@uscimow.org.pl
Opis wydziału