Jesteś na: Urząd Gminy Zarządzanie kryzysowe Epidemia

Zarządzanie kryzysowe

Epidemia
opublikowano: 21-03-2018

Epidemia

Epidemia - występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków, zachowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Epidemie o niewielkiej liczbie przypadków zachorowań ograniczone do określonego obszaru i czasu określa się terminem ognisko epidemiczne.

W polskim prawie administracyjnym stosowana jest definicja epidemii choroby zakaźnej, którą określono jako "wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących."
 
Epizootia - występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród zwierząt zarówno dzikich jak i hodowlanych na danym terenie.
  
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA EPIDEMII
 
W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn obywatel należy:
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny;
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych;
 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach
 • (np. ostrzeżenia o wściekliźnie).
 Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:
 • nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia oraz bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ale przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze);
 • zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu;
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, termin przydatności do spożycia;
 • należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa, jarzyny i owoce będące w czasie powodzi pod wodą;
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
 • ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować, a następnie długo odpompowywać, wykonać badanie wody dopuszczające ją do spożycia;
 • oczyścić najbliższe otoczenie z wszelkich nieczystości.
Liczba wyświetleń: 1522
Powrót