Jesteś na: Urząd Gminy Zarządzanie kryzysowe Pożar

Zarządzanie kryzysowe

Pożar
opublikowano: 21-03-2018

Pożar

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,

 • zwarcia i wady instalacji elektrycznej,

 • wyładowania atmosferyczne.

 
Przed wystąpieniem pożaru:
 • Nie dopuść do powstania pożaru !!!

 
Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,

 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp,), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,

 • nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania mieszkania.

 • Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:

 • nigdy nie " watuj korków ", Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych !!!

 • włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,

 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,

 • utrzymuj instalację odgromowa oraz kominową w dobrym stanie.

 • Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik !!!

 
W miarę możliwości:
 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,

 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

 • Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

 
W razie pożaru
 
Jeśli zauważyłeś pożar to:
 • Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.

 • Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy:

 • jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,

 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.

 • Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.

 • Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.

 • Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem:

 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany ! Dym drażni oczy.

 • Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników

 • dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

 Po pożarze
 
Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
 • upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,

 • uważać na oznaki dymu i gorąca,

 • nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,

 • jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku - to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,

 • zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.

 Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdza, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
 • o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
 • zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
 • Skontaktuj się z firmy ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcza i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
 • Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.
 • Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.
Liczba wyświetleń: 1709
Powrót