Jesteś na: Gospodarka komunalna Miejsca zagospodarowania odpadów...

Informacje

śmietnik
opublikowano: 11-08-2020

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) Wójt Gminy Uścimów  udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uścimów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Dorohuska 70, 22-105 Srebrzyszcze
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z.o.o., ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa
3. Zakład Utylizacji Odpadów , Stara Wieś, 21-010 Łęczna
Liczba wyświetleń: 622
Powrót