Jesteś na: Gospodarka komunalna Punkty zbierania odpadów z...

Informacje

śmieci
opublikowano: 11-08-2020

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.  Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można odpłatnie (zgodnie z cennikiem punktu zbierania odpadów) dostarczyć poszczególne odpady:

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można  odpłatnie (zgodnie z cennikiem punktu zbierania odpadów) dostarczyć poszczególne odpady:

  • Lub-Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17C, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
  • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817520646 – folia odpadowa (niezanieczyszczona).
  • East Eco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,  tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, po nawozach, sznurki do snopowiązałki.
  • PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63,24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. 691122387 – folie po sianokiszonce, po balotach, worki po nawozie, worki typu Big Bag.


Opony rolnicze:
  • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691370360.
  • Recykl Organizacji Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230.
Liczba wyświetleń: 1044
Powrót