Jesteś na: Gospodarka komunalna Szanowni Mieszkańcy Gminy Uścimów

Informacje

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 25-03-2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Uścimów

Właściciele nieruchomości którzy zapewnili schronienie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy zobowiązani są do niezwłocznego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

 Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Uścimów — zakładka Gospodarka Odpadami lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Uścimów lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów. Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 818523063. 
Liczba wyświetleń: 583
Powrót