Jesteś na: Gospodarka komunalna Opłaty Informacja dotycząca zakazu wrzucania...

Opłaty

Informacja dotycząca zakazu wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych
opublikowano: 26-03-2018

Informacja dotycząca zakazu wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Starym Uścimowie przypomina, że do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.    Nr 123 poz. 858) NIE WRZUCAMY:
  • artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek, chusteczek nawilżających),
  • patyczków do czyszczenia uszu,
  • resztek pożywienia,
  • olejów jadalnych (np. po smażeniu frytek),
  • resztek materiałów, sznurków (np. mopów),
  • popiołu
Mieszkańcy, którzy wrzucają w/w odpady do urządzeń sanitarnych wpływają na wzrost kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni co ma zasadniczy wpływ na cenę odebranych od Państwa ścieków.
Zgodnie z w/w ustawą - kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 2046
Powrót