Jesteś na: Sieć bez tajemnic
Sieć bez tajemnic
Unijne
 

Projekt  pn: „Sieć bez tajemnic” realizowany jest przez Gminę Uścimów w okresie od 02.01.2019 do 30.08.2019. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 
Całkowita wartość projektu: 106.394,80 zł
 
Wysokość dofinansowania: 106.394,80 zł
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych u 190 mieszkańców Gminy Uścimów, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe.
 
Szkolenia komputerowe skierowane do mieszkańców gminy Uścimów w wieku 25 lat i więcej prowadzone  będą w ramach następujących modułów:
  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”.

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [169.91 KB]

Ogłoszenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [505.61 KB]

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [390.03 KB]

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [92.84 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.63 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [60.26 KB]

Załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [217.70 KB]

Załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [60.43 KB]

Realizacja projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [171.68 KB]

Realizacja projektu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [484.48 KB]

 

Sieć bez tajemnic