Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Uścimów z...

Ochrona Środwiska

Drzewo w szklanej zbitej kuli
opublikowano: 02-03-2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Uścimów z dnia 2 marca 2021r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283)

zawiadamiam 

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Uścimów do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu. 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać: 

  • w formie pisemnej na adres: 
    Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
    sekretariat@uscimow.org.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów:
    Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów;
  • w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 23 marca 2021 r. 

 

 Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Uścimów. 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Uścimów do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Uścimów. 

Wójt Gminy Uścimów 
(-) Eliza Smoleń
 
Liczba wyświetleń: 720
Powrót