Jesteś na: Urząd Gminy Ochrona środowiska Zawiadomienie o wydaniu postanowienia...

Ochrona Środwiska

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Uścimów znak: OŚ.6220.7.2017 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynkó
opublikowano: 25-03-2018

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Uścimów znak: OŚ.6220.7.2017 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynkó

04.01.2018 r.

Wójt Gminy Uścimów Stary Uścimów, 
Stary Uścimów 37


OŚ.6220.7.2017ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym w Urzędzie Gminy Uścimów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich z częściami socjalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego na działce o Nr ewid. 38, w miejscowości Głębokie, gm. Uścimów, na wniosek Pana Macieja Martyniuka w dniu 4 stycznia 2018 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Uścimów znak: OŚ.6220.7.2017 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcie.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów pok. 6, w godz. 730-1530.

Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.uscimow.org.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Uścimów oraz w miejscowości realizacji inwestycji.
Wójt Gminy Uścimów
(-) Stanisław Wołoszkiewicz

Liczba wyświetleń: 1208
Powrót